Betaling

Betaling en andere informatie

Individuele psychotherapie

Psychotherapie zit in het basispakket van elke zorgverzekeraar en wordt volledig vergoed en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie. De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling, of na 1 jaar, aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw verzekeringspolis (natura- of restitutiepolis) en of ik al dan niet een contract heb afgesloten met uw verzekeraar ontvangt u een vergoeding.

Ik heb in 2019 contracten met alle zorgverzekeraars behalve met Menzis. Wanneer Menzis uw zorgverzekeraar is wordt de psychotherapie gedeeltelijk (50%) vergoed. Tevens heb ik een omzetplafond (beperkt budget) bij CZ, OHRA, Delta Loyd en VGZ. Overleg is altijd mogelijk indien u dit wenst.

Voor alle psychotherapeutische behandelingen die gestart zijn in 2017 en 2018 geldt een eigen risico van minimaal € 385,00 euro.

Partner relatietherapie

Vanaf 1 januari 2013 wordt de diagnose Partner relatie problematiek niet meer vergoed door uw verzekeraar ongeacht of u aanvullend verzekerd bent of niet. Dit betekent dat relatietherapie nog wèl kan worden vergoed indien het als therapievorm wordt ingezet bij een andere hoofddiagnose, zoals depressie, angst en persoonlijkheidsproblematiek. Overleg met uw verwijzer hierover, of neem in geval van twijfel contact met mij op.

Zelf betalen

Sommige mensen vinden het, om uiteenlopende redenen, prettig (of zijn genoodzaakt) om de kosten van hun psychotherapeutische behandeling zelf te betalen. Mijn tarief voor individuele psychotherapie en partner relatietherapie is € 40,- per 15 minuten. Voor supervisie en leertherapie € 35,- per 15 minuten.

Bij verhindering

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak zal ik € 50,- in rekening brengen. Ik kan deze gemiste afspraak namelijk niet declareren bij uw zorgverzekeraar.