Mijn Werkwijze

Individuele psychoanalytische psychotherapie

Elke levensfaseovergang, zoals op jezelf gaan wonen, een relatie aangaan, kinderen krijgen, nieuw werk, het uit huis gaan van kinderen, ouder worden en dergelijke kan emotionele ontregeling in de hand werken wanneer er in eerdere levensfasen sprake was van onverwerkte emotionele problematiek. Deze ontregeling wordt veroorzaakt omdat het over verlies gaat. In uw leven kan u ook geconfronteerd worden met verlies van vrienden, partner, kinderen of andere dierbare door dood of scheiding. Een ongeluk of ziekte kan aanleiding zijn om emotioneel ontregelt te raken. Dit zijn ook vaak de momenten waarop mensen hulp zoeken omdat ze er zelf niet goed uitkomen en gesprekken met vrienden hun emotionele pijn onvoldoende oplossen. Mijn werkwijze is het samen zoeken naar de betekenis van uw negatieve gedachten en sombere of angstige gevoelens in het heden met mogelijke uitstapjes naar het verleden omdat ik van mening ben dat ervaringen in het verleden het heden gekleurd kunnen hebben. Het herkennen, erkennen en woorden geven aan uw mogelijke verborgen gedachten en gevoelens creëert innerlijke vrijheid en maakt het mogelijk om uzelf en uzelf in relatie tot anderen beter te begrijpen. Deze bewustwording kan u meer regie over uw eigen gevoelsleven geven. U kan dus gaan ervaren dat u ook op een andere manier over uzelf en anderen kan gaan nadenken en dus andere keuzes kan maken. In de loop van het therapeutisch proces kan u gaan voelen dat u meer uw eigen leven kan leiden in plaats van dat u voelt dat uw leven geleid wordt.

Relatie- en Gezinstherapie

Heeft u langer durende spanningen in uw relatie waardoor conflicten escaleren of juist een emotionele verwijdering heeft plaatsgevonden. Of zijn er gezinsproblemen waar u met elkaar niet uitkomt. Als Relatie- en Gezinstherapeut kan ik u helpen om met elkaar in gesprek te komen. In het werken met paren en gezinnen richt ik me op het inzichtelijk maken van gecompliceerde interactiepatronen die vaak onbewust zijn en al langer bestaan. Door bewustwording van ieders aandeel in de escalerende conflicten of juist de emotionele verwijdering kan men vaak zichzelf en elkaar beter leren begrijpen. Tevens gaat mijn aandacht uit naar wat er goed gaat en onderzoek ik hoe men deze krachtige kanten kan uitbouwen. Ik ben geschoold in Mentalisation Based Treatment (MBT), Emotionally Focused Therapy (EFT), gevorderd niveau. Tevens ben ik Infant Mental Health (IMH) deskundige en EMDR therapeut, gevorderd.

Intakefase en advies

Voor de intakefase neem ik gemiddeld 3 gesprekken. Zowel u als ik moeten het gevoel hebben dat we samen kunnen werken. In de diagnostische fase komen uw klachten, actuele situatie, levensgeschiedenis en ingrijpende gebeurtenissen aan de orde. Tevens neem ik een vragenlijst af. Een aanvullend psychologisch onderzoek bij een collega zou ook kunnen plaatsvinden. Vervolgens bespreek ik de diagnose en het behandelplan. Aan de hand van de onderzoeksgesprekken zou ik u ook kunnen doorverwijzen wanneer ik van mening ben dat een collega gespecialiseerd is in uw problematiek.

Frequentie afspraken

De afspraken vinden één of twee maal per week of één maal per 2 weken plaats, de frequentie vindt in overleg met u plaats. De behandelingen zullen kort zijn wanneer het kan en langer duren indien nodig. Een behandeling kan dus enkele maanden duren maar kan soms ook meerdere jaren in beslag nemen. De duur van de individuele gesprekken is 45 minuten en van een partner-relatietherapie of gezinstherapie 75 minuten.

Evalueren

Het behandelplan evalueren we regelmatig. Daarnaast verzoek ik u aan het begin en het eind van de behandeling een vragenlijst in te vullen. De uitslag bespreek ik met u.

Samenwerking psychiater

Wanneer ik van mening ben dat u baat kan hebben bij medicatie ter ondersteuning van de gesprekken zal ik dit met u bespreken en kan er een verwijzing naar de psychiater plaatsvinden. Naast de psychotherapie behandeling wordt u dan ook, slechts voor medicatie, gezien door een psychiater.

Crisis

Wanneer u tijdens de duur van de behandeling, buiten onze afspraak en kantooruren, in een crisis komt, raad ik u aan om de dienstdoende huisarts te bellen of de plaatselijk psychiatrische crisisdienst. Tijdens mijn afwezigheid i.v.m. vakantie heb ik waarneming geregeld.