Coaching

 

In uw loopbaan komt u verschillende fasen tegen die vragen kunnen oproepen: het omgaan met onzekerheid, moeite met keuzes maken, omgaan met veranderende omstandigheden, het zoeken naar balans tussen privé en werk, het doorgroeien naar meer verantwoordelijke functies, het bijsturen van uw loopbaan als deze niet (meer) bij u past, het willen doorgroeien in management en leiderschap.
Elke fase heeft eigen uitdagingen en het kan helpen om samen te zoeken naar persoonlijke drijfveren en deze beter te gaan begrijpen. Wat vindt u leuk en waar vindt u dat u goed in bent en waarom? Welke werkzaamheden zijn minder uitdagend voor u en waarom? Met welk type mens werkt u graag samen en welke personen gaat u liever uit de weg en waarom? Waar liggen uw groeimogelijkheden?
Samen zoeken we naar diepgang en betekenisgeving en zullen we nadenken over of en hoe u eventueel zou kunnen of willen veranderen in de context van uw werk. De oplossingen kunnen praktisch en oplossingsgericht zijn.
Soms komt de vraag direct van leidinggevende of HR, soms melden mensen zich individueel aan. Afhankelijk van uw werk en persoonlijke situatie zullen we in overleg bepalen hoeveel bijeenkomsten wenselijk zijn en welke vorm van terugkoppeling naar de werkgever passend is.